Aanscherping coronamaatregelen

Aanscherping coronamaatregelen

13 november 2021 0:00


Nadat het een tijd beter gegaan is en er licht aan het einde van de tunnel leek te zijn, gaat het momenteel niet goed met de coronasituatie in Nederland. Het aantal besmettingen neemt toe en dat leidt ertoe dat de regering extra maatregelen afgekondigd heeft. Dit raakt ook ons als voetbalvereniging. Via dit bericht willen wij jullie informeren over de nieuwe regels.

Samenvatting

Gelukkig blijft het mogelijk om te trainen en wedstrijden te spelen, zowel voor de jeugd als de senioren. Voor onze supporters moeten we helaas weer een stap terugzetten.

Met ingang van zondag 14 november a.s. zijn de volgende nieuwe regels van kracht:
  • Er is geen publiek meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor alle sporters vanaf 18 jaar die gebruik maken van de kleedkamers, de kantine en het terras.
  • De kantine mag open, maar enkel met zitplaatsen.
Een verdere toelichting op deze maatregelen is onderstaand te vinden.

Geen publiek meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden

Er is geen publiek meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Dat betekent in de praktijk dat alleen de voetballers zelf en vrijwilligers in functie tijdens trainingen en wedstrijden op het sportpark aanwezig mogen zijn. Daaronder vallen de trainers, leiders, (assistent-)scheidsrechters, kantinevrijwilligers, QR-controleurs en bestuursleden van dienst. Ook de rijdende ouders van bezoekende verenigingen mogen op het sportpark aanwezig zijn.

Coronatoegangsbewijs verplicht voor kleedkamers, kantine en terras

Een andere maatregel die de regering heeft genomen is dat op steeds meer plekken een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht wordt gesteld om toegang te kunnen krijgen. Dit gold al voor sportkantines, maar geldt nu ook voor het terras, de toiletten en kleedkamers.

Feitelijk komt het erop neer dat we twee keuzes hebben: of we houden onze faciliteiten open en gaan controleren op de QR-codes, of we houden de kantine gesloten en sluiten daarnaast de kleedkamers en het terras voor onbepaalde tijd.

Als bestuur hebben we vergaderd over de vraag hoe we met deze wijziging in de regels om moeten gaan. Dat is ook voor ons een buitengewoon lastige vraag om te beantwoorden.

Bij de invoering van de QR-code voor sportkantines hebben we er als Rolder Boys voor gekozen om de kantine alleen nog als afhaallocatie open te stellen. We hebben een tent met bar op het terras geplaatst en hebben geprobeerd het gezellig te maken door bijvoorbeeld muziek te regelen na afloop van thuiswedstrijden van het eerste elftal. Op deze manier hebben we binnen de regels van de overheid een alternatief kunnen aanbieden waarbij we toegankelijk kunnen blijven voor iedereen, zonder dat we mensen moeten belasten met de controle op de QR-codes.

Door de wijziging in de regels is dit geen optie meer en hebben we een nieuw besluit moeten nemen.

Het is onze intentie om de kleedkamers en het terras open te houden. Daarvoor is de enige mogelijkheid dat we gaan controleren op het hebben van een geldige QR-code van alle sporters van 18 jaar en ouder. Door het invoeren van een controle is het ook mogelijk om de kantine weer te open voor voetballers (publiek is helaas niet toegestaan), zij het met verplichte zitplaatsen.

Dit kan alleen als er voldoende mensen bereid zijn om de QR-controle op zich te nemen. 

Omdat we niet weten hoe lang deze situatie nog gaat voortduren doen we een dringend beroep op de leden om zich aan te melden om een dagdeel samen met andere vrijwilligers de controle uit te voeren. Dat kan via een reactie per e-mail (eventueel als twee- of drietal).

We moeten het met elkaar oplossen en andere verenigingen (ook in Rolde) hebben al laten zien dat dit best mogelijk is. Mensen die dit zouden willen doen, gelden als vrijwilliger die op de wedstrijddag aanwezig mogen zijn op het sportpark.

Voetballende senioren die niet in het bezit zijn van een geldige QR-code mogen trainen en deelnemen aan wedstrijden, maar kunnen geen gebruik maken van kleedkamer, kantine of terras.

Tot slot

We zijn ons ervan bewust dat de nieuwe maatregelen lastig kunnen liggen. Dat is voor ons als bestuur niet anders. Tegelijkertijd vinden we dat we hier als vereniging naar beste kunnen mee moeten omgaan en dat het niet onze taak is om regels van de overheid te verdedigen, maar ook niet om deze naast ons neer te leggen. De keuze die we nu maken is de enige manier waarop we onze faciliteiten open kunnen houden en in elk geval de voetballende leden zo compleet mogelijk blijven bedienen. Daarom kiezen we hiervoor.

De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december a.s. De regering zal op vrijdag 3 december een besluit nemen over de maatregelen die na deze datum gelden. Vanzelfsprekend zullen we daar ook weer vanuit Rolder Boys over communiceren.

We hopen dat iedereen gezond blijft en rekenen op jullie inzet, voor de club en voor elkaar.

N.B. Deze informatie is per e-mail verzonden aan alle leden en ouders van jeugdleden op het ons bekende e-mailadres. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!