Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor verschillende functies binnen de vereniging heeft Rolder Boys sinds het seizoen 2014-2015 een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht gesteld. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het vervullen van de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Het verplicht stellen van de VOG geeft zodoende meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand die bijvoorbeeld de fout in is gegaan met kinderen een daaraan gerelateerde functie binnen een sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Het verplicht stellen van een VOG is volgens NOC*NSF een teken dat de vereniging de veiligheid van haar (jeugd)leden serieus neemt.

De vereniging heeft een VOG verplicht gesteld voor vrijwilligers en werknemers die belast zijn met de begeleiding van minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Dit gaat in elk geval om:
  • Alle jeugdtrainers (de teamtrainers, trainers van de Voetbalschool en keepertrainers);
  • Alle jeugdleiders;
  • De jeugdcoördinator;
  • De trainers en begeleiders van het G-voetbal.
 
Aanvullend geldt voor deze personen de verplichting om lid te zijn van de vereniging en daarmee van de KNVB. Zo wordt geborgd dat ook de landelijke regels en protocollen op hen van toepassing zijn.
 
In lijn met het advies vanuit het CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt elke drie jaar een nieuwe VOG gevraagd. De geldigheidsperiode van de VOG wordt vastgelegd in ledenadministratiepakket Sportlink.
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!