Het bestuur

Het bestuur

"De Wim Kwant kamer"Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt bij de uitoefening van haar bestuurstaak ondersteund door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd. Ieder bestuurslid is belast met een eigen portefeuille, de leden van het bestuur dragen in eenheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging.

De inrichting van en procedures binnen de vereniging worden beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Als basis voor het te voeren beleid binnen de vereniging dient het Meerjarenbeleidsplan. Het huidige Meerjarenbeleidsplan geldt voor de periode 2021-2026, is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Het Meerjarenbeleidsplan geeft een beschrijving van onze vereniging Rolder Boys: wat voor vereniging we zijn en wat we belangrijk vinden. Aansluitend bevat het twintig doelstellingen  op het gebied van het jeugd- en seniorenvoetbal, de accommodatie, kantine, sponsoren, supporters en de organisatie. Elk van deze doelstellingen draagt bij aan het realiseren van het statutaire doel van de vereniging: het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport.

Het bestuur bewaakt dat het verder geformuleerde beleid, zoals bijvoorbeeld het voetbaltechnisch beleid, het jeugdbeleid en het privacybeleid aansluiten bij het meerjarenbeleidsplan van Rolder Boys.

Het voltallige bestuur vergadert één keer per vier weken. Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur (bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris) eens per twee weken.

Samenstelling van het bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!