Financiële Commissie

Financiële Commissie

De Financiële Commissie is een adviescommissie van het bestuur op het gebied van financiële zaken. Aanleiding voor de instelling van de commissie is onder andere dat door de aanstaande privatisering van de gebouwen het financiële gebeuren binnen de vereniging complexer wordt. De vereniging is - door overdracht van gebouwen - verantwoordelijk voor het onderhoud aan en vervanging van deze zaken en zodoende zullen er vaker dan nu het geval is investeringsbeslissingen moeten worden gemaakt. Naast de noodzakelijkheid die door de privatisering ontstaan is, bestaat er binnen de vereniging al langer de behoefte om de inzichtelijkheid in het financiële reilen en zeilen te vergroten.

Taken Financiële Commissie

Het regelmatig adviseren van het bestuur ten aanzien van het te voeren financieel beleid in de ruimste zin van het woord, maar meer specifiek ten aanzien van:

  • de (totstandkoming en presentatie van de) begroting van de vereniging;
  • de deelonderwerpen van de begroting (inclusief de koppeling beleid en begroting);
  • de kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en de jaarrekening;
  • liquiditeit en solvabiliteit;
  • (dekking van) investeringsbeslissingen.
  • financiële aspecten rondom projecten;
  • overige ingebrachte onderwerpen.


De communicatie tussen het bestuur en de commissie verloopt via het dagelijks bestuur, met de penningmeester als eerste contactpersoon.

Leden Financiële Commissie

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!