Planning kantinediensten

Planning kantinediensten

Kantinediensten seizoen 2020-2021
Het voetbalseizoen 2020-2021 staat op het punt van beginnen. Bij deze willen wij jullie informeren over de planning van de kantinediensten in de weekenden en een aantal praktische zaken. 

Gebruik kantine tijdens verbouwing
Zoals jullie allen weten wordt er door vrijwilligers, sponsoren en aannemers momenteel hard gewerkt aan de uitbreiding en modernisering van de kantine. Het resultaat wordt steeds meer zichtbaar en de doelstelling is om de werkzaamheden begin oktober af te ronden.

In de tussenliggende periode kunnen we niet over de kantine beschikken, onder meer omdat er een nieuwe vloer wordt gestort die moet drogen. Uitsluitend het kantinegedeelte is afgesloten, de multifunctionele ruimte en bestuurskamer zijn gewoon te gebruiken. Ook de keuken zal toegankelijk zijn voor het zetten van koffie. De verkoop van koffie, dranken en snoep zal gedaan moeten worden vanuit de koffiecorner.

Het zal de komende weekenden even passen en meten zijn, maar we krijgen er een prachtige kantine voor terug die geheel voldoet aan de wensen van deze tijd en genoeg plaats biedt aan iedereen.

Wat wordt er van een team verwacht?
Elk team (zowel jeugd als senioren) krijgt één of twee weekenden per seizoen toegewezen waarin zij verantwoordelijk zijn voor het beheer van de kantine. Dit betekent concreet dat:

  • de kantine, de bestuurskamer en multifunctionele ruimte op vrijdag dienen te worden schoongemaakt;
  • er op elk dagdeel in het weekend (zaterdagmorgen, zaterdagmiddag en zondagmorgen) steeds 2 minstens personen achter de bar en/of in de keuken staan;
  • het gebouw na afloop van het speelweekend weer netjes en schoon achtergelaten wordt;
  • de leider van het team zorgdraagt voor een verdeling van momenten en taken over personen.

Als het eerste elftal op zondagmiddag thuis speelt, wordt de kantinedienst tussen de middag overgenomen door vaste vrijwilligers van de kantinecommissie.

Planning: verantwoordelijkheid van de kantinecommissie of het team zelf?
De kantinecommissie en de teams hebben samen een verantwoordelijkheid voor de planning. Dat betekent dat de kantinecommissie de weekenden toebedeeld aan de teams en dat de teams zelf gaan over wie wanneer in het weekend de kantinedienst draait.

Aanwezigheid jeugdcommissie op de zaterdagen
Op zaterdagen is een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie aanwezig voor de ontvangst van onze gasten en het begeleiden van het invullen van de (digitale) wedstrijdformulieren. Bij de senioren gebeurt dit door de leiders van de teams.

Kantinediensten voor en door kinderen?
Bij de senioren spreekt dit voor zich, maar bij de jongere jeugd heeft de vereniging de verwachting dat ouders deze diensten op zich nemen. Kantinediensten mogen door het kind zelf mogen worden gedraaid vanaf de Jeugd Onder 19 (vanaf 17 jaar). Bij de Jeugd Onder 17 en de jongere jeugd gaat het altijd om de ouders/verzorgers van de ingedeelde.

Alcoholbeleid
Er mogen – vanzelfsprekend – geen alcoholische dranken worden verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel moet om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Daarnaast mag er op zaterdagen voor 13.00 uur geen alcohol worden verkocht. Alcohol wordt in principe alleen verkocht in fles of blik (tapbier wordt uitsluitend geschonken bij thuiswedstrijden van het eerste elftal). Voor consumptie op het terras zijn plastic bekers beschikbaar. Glaswerk buiten de kantine is op grond van KNVB- en gemeentelijke voorschriften niet toegestaan. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte alcohol op het sportpark te nuttigen. Alle regels zullen ook in de kantine bij de bar worden opgehangen, zodat er geen onduidelijkheden of misverstanden over kunnen ontstaan.

Handboek kantinedienst
Door de vereniging is een handboek kantinedienst ontwikkeld waarin de belangrijkste werkzaamheden in de kantine beschreven staan en waar tevens in staat met wie er contact kan worden opgenomen als er vragen of problemen zijn.

Planning seizoen 2020-2021
In het verleden hebben verschillende teams aangegeven dat het vroegtijdig geïnformeerd zijn over de planning belangrijker is dan het spelen van een thuiswedstrijd in hetzelfde weekend. Daarom is er een planning voor het gehele seizoen gemaakt. Omdat de competitieschema's van de tweede seizoenshelft nog niet bekend zijn zou het dus kunnen voorkomen dat jouw team is ingepland voor een kantinedienst, maar dat later in het seizoen (bijvoorbeeld na indeling van de voorjaarscompetitie) blijkt dat je in het betreffende weekend toch een uitwedstrijd speelt. Wij hebben ingeschat dat voor jeugdteams met 14 spelers (en 28 ouders), het niet onoverkomelijk is dat er 2 ouders in Rolde achter blijven voor het draaien van de kantinedienst, zeker niet nu dit al ruim van tevoren bekend gemaakt is. Met een vroegtijdige planning hopen we een ieder goed te kunnen bedienen door voor rust en duidelijkheid te zorgen.

Soms zijn er twee teams tegelijk ingedeeld. In dat geval verwachten we dat de leiders de planning onderling afstemmen. Voor de zekerheid zijn er voor elk speelweekend in de speeldagenkalender (ook voor de beker- en inhaalweekenden) teams ingedeeld. Het zou kunnen dat deze weekenden vervallen, maar dat zal dan later blijken. Het schema is onderstaand te vinden.

Tot slot
In de afgelopen vijf seizoenen zijn deze kantinediensten in de weekenden met succes ingevuld door de teams. Het bestuur en de kantinecommissie zijn heel tevreden met de manier waarop de dit gegaan is. Het is fantastisch om te zien hoe de betrokkenheid van de (ouders van de jeugd)leden is toegenomen. Iedereen is zich er inmiddels van bewust dat de vereniging zonder de inzet van ieder lid – al is het maar één ochtend of middag per jaar – niet kan bestaan en dat hulp bij de kantinediensten hard nodig is.

Wij willen jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie inzet en wensen jullie een goed en succesvol seizoen toe! Als er nog vragen zijn helpen wij jullie graag.

Met vriendelijke groet,
Kantinecommissie v.v. Rolder Boys
 

De 10 eerstvolgende activiteiten:

Activiteiten-kalender:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!