Planning en informatie kantinediensten - Rolder Boys

Planning en informatie kantinediensten

Planning en informatie kantinediensten

Het voetbalseizoen 2022-2023 staat op het punt van beginnen. Bij deze willen wij jullie informeren over de planning van de kantinediensten in de weekenden en een aantal praktische zaken.

Handboek kantinedienst

Door de vereniging is een handboek kantinedienst ontwikkeld waarin de belangrijkste werkzaamheden in de kantine beschreven staan en waar ook in staat met wie er contact kan worden opgenomen als er vragen of problemen zijn.

De laatste versie van het handboek is hier te vinden.

Wat wordt er van een team verwacht?

Elk team (zowel jeugd als senioren) krijgt twee of drie weekenden per seizoen toegewezen waarin zij verantwoordelijk zijn voor het beheer van de kantine. Dit betekent concreet dat:
  • de kantine, de bestuurskamer en multifunctionele ruimte op vrijdag dienen te worden schoongemaakt;
  • er op elk dagdeel in het weekend (zaterdagmorgen, zaterdagmiddag en zondagmorgen) steeds minstens 2 personen achter de bar en/of in de keuken staan;
  • het gebouw na afloop van het speelweekend weer netjes en schoon achtergelaten wordt;
  • de leider van het team zorgdraagt voor een verdeling van momenten en taken over personen.

Als het eerste elftal op zondagmiddag thuis speelt, wordt de kantinedienst tussen de middag overgenomen door vaste vrijwilligers van de kantinecommissie.

Planning seizoen 2022-2023

In het verleden hebben verschillende teams aangegeven dat het vroegtijdig geïnformeerd zijn over de planning belangrijker is dan het spelen van een thuiswedstrijd in hetzelfde weekend. Daarom is er een planning voor het gehele seizoen gemaakt. Deze planning is te vinden in de bijlage. Met een vroegtijdige planning hopen we eenieder goed te kunnen bedienen door voor rust en duidelijkheid te zorgen.

Bij de jongste jeugdteams zijn er steeds twee teams tegelijk ingedeeld. In dat geval verwachten we dat de leiders de planning onderling afstemmen. Voor de zekerheid zijn er voor elk speelweekend in de speeldagenkalender (ook voor de beker- en inhaalweekenden) teams ingedeeld. Het zou kunnen dat deze weekenden vervallen, maar dat zal dan later blijken.

Planning: verantwoordelijkheid van de kantinecommissie of het team zelf?

De kantinecommissie en de teams hebben samen een verantwoordelijkheid voor de planning. Dat betekent dat de kantinecommissie de weekenden toebedeeld aan de teams en dat de teams zelf gaan over wie wanneer in het weekend de kantinedienst draait.

Openingstijden

De kantine is op de volgende dagen en tijden geopend:
  • Donderdag van 20.30 – 24.00 uur
  • Zaterdag van 08.00 – 18.30 uur
  • Zondag van 08.30 – 14.00 uur (als het eerste thuis speelt tot 18.30 uur)

Kantinediensten voor en door kinderen?

Bij de senioren spreekt dit voor zich, maar bij de jongere jeugd heeft de vereniging de verwachting dat ouders deze diensten op zich nemen. Kantinediensten mogen door het kind zelf mogen worden gedraaid vanaf de Jeugd Onder 19 (vanaf 17 jaar). Bij de Jeugd Onder 17 en de jongere jeugd gaat het altijd om de ouders/verzorgers van de ingedeelde.

Aandacht voor schoonmaak

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er vaak wel voor bezetting achter de bar wordt gezorgd, maar dat de schoonmaak op de vrijdagavond er nog wel eens bij in schiet. We willen benadrukken dat het belangrijk is en dat we verwachten dat dit wel wordt opgepakt, zodat onze bezoekers (en barvrijwilligers) op zaterdagmorgen in een fris en schoon gebouw ontvangen kunnen worden.

Aanwezigheid jeugdcommissie op de zaterdagen

Op zaterdagen is een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie aanwezig voor de ontvangst van onze gasten en het begeleiden van het invullen van de (digitale) wedstrijdformulieren. Bij de senioren gebeurt dit door de leiders van de teams.

Alcoholbeleid

Er mogen – vanzelfsprekend – geen alcoholische dranken worden verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel moet om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Daarnaast mag er op zaterdagen voor 13.00 uur geen alcohol worden verkocht. Alcohol wordt in principe alleen verkocht in fles of blik (tapbier wordt uitsluitend geschonken bij thuiswedstrijden van het eerste elftal). Voor consumptie op het terras zijn plastic bekers beschikbaar. Glaswerk buiten de kantine is op grond van KNVB- en gemeentelijke voorschriften niet toegestaan. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte alcohol op het sportpark te nuttigen. Alle regels zullen ook in de kantine bij de bar worden opgehangen, zodat er geen onduidelijkheden of misverstanden over kunnen ontstaan.

Kantinevrijwilligers gezocht!

In de afgelopen seizoenen zijn de kantinediensten in de weekenden met succes ingevuld door de teams. Het bestuur en de kantinecommissie zijn heel tevreden met de manier waarop de dit gegaan is. Het is fantastisch om te zien hoe de betrokkenheid van de (ouders van de jeugd)leden is toegenomen. Iedereen is zich er inmiddels van bewust dat de vereniging zonder de inzet van ieder lid – al is het maar één ochtend of middag per jaar – niet kan bestaan en dat hulp bij de kantinediensten hard nodig is.

Voor de trainingsavonden en de thuiswedstrijden van het eerste elftal kunnen we altijd een beroep doen op een vaste groep mensen. Op dit moment zijn we op zoek naar versterking voor deze groep, die eens in de paar weken wordt ingedeeld op de donderdagavond en zondagmiddag.

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van onze gezellige kantineploeg, zijn er mensen binnen je team die dit leuk lijkt of is er behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Johan Emmens, bestuurslid Kantinezaken, tel. 06-22443488.

Tot slot

Wij willen jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie inzet en wensen jullie een goed en succesvol seizoen toe! Als er nog vragen zijn helpen wij jullie graag.

De 10 eerstvolgende activiteiten:

Activiteiten-kalender:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!