Verenigingsbeleid

Verenigingsbeleid

Verenigingsbeleid

Wat voor vereniging zijn we en wat vinden we belangrijk?
Het statutaire doel van de vereniging is het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Prestatief en recreatief voetbal zijn voor de vereniging even belangrijk. Plezier in het voetbal vormt de basis voor succes en de vereniging tracht randvoorwaarden te scheppen die dit vergroten.

Naast haar statutaire doel speelt Rolder Boys ontegenzeggelijk een grote rol in de leefbaarheid in Rolde en omstreken. Die rol houdt niet op bij de grenzen van Sportpark Boerbos. Veel mensen voelen zich verbonden met de vereniging en dat schept een verantwoordelijkheid. Om duidelijker invulling aan deze verantwoordelijkheid te geven, wordt de samenwerking met andere sportverenigingen in Rolde versterkt en met andere voetbalverenigingen in de gemeente Aa en Hunze gezocht. De langjarige samenwerking met SGO en SVDB zal worden geoptimaliseerd.

Rolder Boys vindt de jeugd binnen de vereniging uitermate belangrijk: ongeveer tweederde van de spelende leden is jeugdlid. Rolder Boys kiest de komende jaren voor een sterke jeugdopleiding met goed opgeleide trainers en goede leiders waarbinnen plezier en discipline hand in hand gaan. Het voetbaltechnisch beleidsplan en het technisch jeugdplan zijn hierin leidend.

Van de huidige eerste selectie is het overgrote deel afkomstig uit de eigen jeugdopleiding. Het eerste elftal is recentelijk gepromoveerd en speelt inmiddels in de eerste klasse van het zondagamateurvoetbal. Om ook in de toekomst op een hoog niveau én met eigen spelers te kunnen blijven voetballen is investeren in de jeugdopleiding van groot belang voor de toekomst van de vereniging.

Een goed beleid draagt bij aan de groei en het voor langere tijd behouden van leden voor de voetbalsport. Dit heeft zijn uitwerking ook op het seniorenvoetbal: het is de ambitie om weer vijf seniorenteams te hebben.

Rolder Boys beschikt over een trouwe schare supporters die zich thuis voelen bij de club. Men is trots op de vereniging en de vereniging is trots op haar supporters. Met een nieuwe organisatie van de supportersvereniging en de introductie van de “Rolder Boys dag” weten we steeds meer mensen bij de vereniging te betrekken. Zo wordt het ook makkelijker om vrijwilligers te krijgen. Zij zijn van ongekend belang voor de club Rolder Boys. Sterker: zonder vrijwilligers kan de club niet functioneren. Sinds een aantal jaren wordt actief vrijwilligersbeleid gevoerd, waardoor het normaal geworden is dat leden en ouders van jeugdleden iets voor de club terugdoen. Naast het voetballen hoort dat er tegenwoordig gewoon bij.

Ondanks economische tegenwind in de afgelopen jaren is Rolder Boys erin geslaagd om diverse nieuwe sponsoren aan te trekken, hoewel we helaas ook een aantal sponsoren om bedrijfseconomische redenen hebben moeten laten gaan. Het bedrijfsleven in Rolde, maar ook steeds meer daarbuiten, draagt Rolder Boys een zeer warm hart toe. Zij zijn de vereniging trouw en op hen kan altijd een beroep worden gedaan. Dat is ook nodig, want zonder hun financiële ondersteuning kan Rolder Boys niet voor haar leden betekenen wat zij nu betekent.

Rolder Boys heeft zeventien meerjarige doelstellingen op het gebied van accommodatiezaken, het jeugd- en seniorenvoetbal, de supporters, de vrijwilligers, de sponsoren en het financieel beleid geformuleerd die in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van het statutaire doel van de vereniging: het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport.

Links
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!