Meerjarenbeleidsplan 2021-2026: doelstellingen Jeugdvoetbal

Meerjarenbeleidsplan 2021-2026: doelstellingen Jeugdvoetbal

Blader via bovenstaande knoppen door de verschillende hoofdstukken van het meerjarenbeleidsplan 2021-2026.

1. Plezier als basis voor succes

Voetbal is de belangrijkste bron van plezier voor onze leden, ongeacht in welk team zij spelen. De vereniging heeft een belangrijke rol in het waarborgen van het spelplezier en het stimuleren van de begeleiding van de teams tot het organiseren van teamactiviteiten. We controleren daarom regelmatig het plezier, zeker als het sportief gezien wat minder gaat. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ook buiten het veld voldoende activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan teambuilding en het vergroten van de betrokkenheid en binding van jeugdspelers. De vereniging gaat dit stimuleren via het instellen van teambudgetten waaruit deze activiteiten kunnen worden bekostigd. Deze budgetten zijn ten dele gekoppeld aan de opbrengsten uit de acties waarbij het team betrokken is.

Doelstelling 2026: In 2026 worden er door elk jeugdteam ten minste twee activiteiten per jaar buiten het veld georganiseerd die bijdragen aan teambuilding en het vergroten van de betrokkenheid en binding van jeugdspelers. Vanuit de vereniging wordt hiervoor per team een teambuildingsbudget beschikbaar gesteld.

2. Certificering van de jeugdafdeling via het KNVB Kwaliteit & Performance Programma

Rolder Boys heeft de ambitie om met haar jeugdopleiding deel te nemen aan het Kwaliteit- & Performance Programma van de KNVB. Door deelname aan dit programma wordt de jeugdopleiding doorgelicht door een externe partij. Binnen het programma wordt er gekeken naar twaalf standaarden op het gebied van beleid en bestuur, teams, kader, het trainings- en wedstrijdprogramma, samenwerking, innovatie en kennisdeling, ontwikkeling van spelers en trainers, accommodatie en voorzieningen, talentherkenning­ en identificatie, talentontwikkeling en leerklimaat. Op elk van de standaarden worden concrete verbeteradviezen afgegeven die de jeugdopleiding naar een hoger niveau kunnen brengen. Daarnaast kan zo geleerd worden van best practices vanuit de KNVB of andere verenigingen.

Als vereniging zien we hierin een echte meerwaarde. Bij het succesvol doorlopen van het programma krijgt de vereniging een certificering die eens in de drie jaar hernieuwd moet worden. Zodoende wordt geborgd dat de jeugdopleiding ook in de toekomst op een hoog niveau blijft. Als Rolder Boys kunnen we zo onze jeugdleden een goede opleiding blijven bieden en daarnaast biedt een certificering een extra uitstraling die nieuwe jeugdleden tot gevolg kan hebben. Als vereniging hebben we mensen met ervaring in deze certificering in huis en dat is een kans die we dan ook graag benutten.

Doelstelling 2026: In 2026 is de jeugdopleiding van Rolder Boys gecertificeerd via het Kwaliteit- & Performance Programma van de KNVB.

3. Investeren in de kwaliteit van de jeugdtrainers

Plezier en ontwikkeling zijn de twee belangrijkste redenen waarom jeugdvoetballers bij de vereniging voetballen. De basis van onze jeugdopleiding is het aanbieden van goede trainingen die geleid worden door goed gekwalificeerde trainers. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugdvoetballers en het voetbalplezier. Het is de ambitie van Rolder Boys om alle trainers te laten beschikken over een diploma dat hen kwalificeert voor de leeftijdscategorie en het niveau waarop zij training geven. Daarom investeert Rolder Boys via cursussen, opleidingen en goede begeleiding veel in haar jeugdtrainers. De organisatie van de jeugdafdeling wordt aangepast. Zo worden boven- en onderbouwcoördinatoren aangesteld voor wie het begeleiden en ontwikkelen van jeugdtrainers de belangrijkste taak is. Het hebben van goede en goed begeleide trainers is uiteindelijk een belangrijke randvoorwaarde om de jeugdopleiding als geheel naar een hoger niveau te tillen.

Doelstelling 2026: In 2026 heeft elke jeugdtrainer een diploma voor de leeftijdscategorie waarop zij training geven.

4. Terugbrengen van het meisjesvoetbal

Voor het eerst in jaren heeft Rolder Boys weer een vrouwenelftal. De consequentie daarvan is helaas dat er binnen de jeugdafdeling geen meisjesteam meer bestaat. De doelstelling is om in de komende jaren weer een meisjesteam te kunnen starten en de meisjes die nu in een gemengd team spelen mede daardoor te behouden voor het voetbal. Daarbij wordt specifiek gekeken of het schoolvoetbal kansen biedt en of er met andere verenigingen kan worden samengewerkt.

Doelstelling 2026: In 2026 heeft Rolder Boys ten minste één meisjesteam en hebben we beleid ontwikkeld om het meisjesvoetbal aan te laten sluiten op het vrouwenvoetbal.

5. Formuleren van een opleidingsplan voor keepers

Rolder Boys heeft een aantal keepertrainers die er wekelijks voor zorgen dat aan de jeugdkeepers naast de teamtraining een speciale keepertraining wordt aangeboden. Een aantal oudere jeugdteams is in de afgelopen jaren geconfronteerd met het ontbreken van een keeper, een onmisbare en bepalende positie binnen een team. De komende jaren wordt daarom extra aandacht aan de jeugdkeepers besteed. Zo zal er een opleidingsplan met jaardoelstellingen per leeftijdscategorie worden opgesteld en wordt onderzocht hoe het voor jeugdspelers aantrekkelijker kan worden gemaakt om keeper te worden. Via goede trainingen zetten we daarnaast in op het behoud en de verdere ontwikkeling van onze bestaande jeugdkeepers. Daarmee denken we een betere doorstroming tussen de verschillende leeftijdscategorieën te creëren en een aansluiting met de senioren te kunnen maken.

Doelstelling 2026: In 2026 heeft elk jeugdteam van Rolder Boys een vaste keeper en faciliteren we keepers in hun individuele ontwikkeling door middel van keepertrainingen.

6. Een goede aansluiting van de jeugd op de senioren

De afgelopen jaren is er volop aandacht geweest voor het verbeteren van de aansluiting van de jeugd op de senioren. Door inzet van velen zijn we erin geslaagd om de doorstroming te verbeteren, de uitval bij de overgang van jeugd naar senioren te beperken en daardoor te groeien van vier naar zes seniorenteams.

Voor de komende jaren is het vooral belangrijk om dit succes te borgen. Als vereniging staan we ervoor dat elk lid met plezier kan voetballen op zijn/haar eigen niveau. Juist bij de overgang van de jeugd naar de senioren is het gebleken dat het belangrijk is om met elke speler een gesprek te hebben over zijn/haar wensen en ambities. Dit zullen we dan ook blijven voortzetten.

In seizoen 2020-2021 is bovendien een nieuw seniorenteam gestart dat bestaat uit jonge, talentvolle spelers tot en met 23 jaar die vaak rechtstreeks doorgestroomd zijn vanuit de Jeugd Onder 19. Dit opleidingsteam biedt spelers de kans om op niveau en tegen leeftijdsgenoten ervaring bij de senioren op te doen en mogelijk later door te stromen naar de eerste selectie. Zodoende heeft het een belangrijke rol in een vloeiende overgang van de jeugd naar de senioren en draagt het bij aan het behoud van leden. Een goede trainer, passende begeleiding en een duidelijke aansluiting met het tweede elftal zijn belangrijke randvoorwaarden om dit opleidingsteam succesvol en perspectiefrijk te laten zijn.

Doelstelling 2026: In 2026 vindt elk jeugdlid dat over gaat naar de senioren zijn plek in één van de seniorenteams, hebben we ten minste één opleidingsteam dat uitkomt in de Onder 23-competitie als schakel tussen de jeugdopleiding en de senioren en hebben we de uitval van jeugdleden beperkt.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!