Meerjarenbeleidsplan 2021-2026: doelstellingen Organisatie

Meerjarenbeleidsplan 2021-2026: doelstellingen Organisatie

Blader via bovenstaande knoppen door de verschillende hoofdstukken van het meerjarenbeleidsplan 2021-2026.

18. Toekomstbestendig maken van het vrijwilligersbestand

We prijzen ons gelukkig met een grote groep trouwe en fanatieke vrijwilligers waar we altijd een beroep op kunnen doen. Trainers, leiders, (assistent-)scheidsrechters, kantinevrijwilligers, commissie- en bestuursleden en ook mensen die helpen bij incidentele klussen. Zonder hen geen Rolder Boys. We behouden deze groep mensen graag voor de club door hen te waarderen en gaan er de komende jaren daarnaast aan werken de pool van vrijwilligers groter te maken. Enerzijds om ook in de toekomst voldoende vrijwilligers te hebben en anderzijds om invulling te vinden voor een aantal moeilijk vervulbare vacatures. Daarbij kijken we binnen het ledenbestand, maar ook naar ouders van jeugdleden of andere mensen uit Rolde met een specifieke vaardigheid of wens. Binnen Rolder Boys is immers altijd wel iets te doen.

Doelstelling 2026: In 2026 hebben we geen vacatures in ons vrijwilligersbestand en is elke voetballer en elke ouder van een jeugdlid betrokken bij Rolder Boys.

19. Het bieden van een veilig sportklimaat

Als vereniging is het bieden van een veilig sportklimaat van het grootste belang. Dit betreft zowel de fysieke veiligheid op de accommodatie als de sociale veiligheid tussen mensen binnen de vereniging. Om hier invulling aan te geven heeft de vereniging onder meer een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren. Deze inventarisatie zal periodiek worden herhaald en de aanbevelingen hieruit zullen worden opgevolgd. Een aantal concrete voorbeelden waar aandacht aan wordt besteed zijn het vragen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aan trainers en begeleiders van jeugdteams, een inventarisatie van de EHBO-diploma’s binnen de vereniging en het aanbieden van AED-cursussen. Bij de leden en supporters blijven we het veilig sportklimaat onder de aandacht brengen.

Doelstelling 2026: In 2026 is de RI&E jaarlijks bijgewerkt en zijn de aanbevelingen daaruit tijdig opgevolgd, zodat Rolder Boys een veilig sportklimaat kan bieden en risico’s beheerst worden.

20. Behoud van een solide financiële positie en verhoging van inkomsten uit acties 

De vereniging staat er financieel goed voor. Voor de komende jaren bewaken we een evenwichtige verdeling van onze bestedingen over de verschillende kostensoorten en tussen de jeugd, de eerste selectie en andere senioren. Het streven is om de contributie zo betaalbaar mogelijk te houden in relatie tot de kwaliteit van ons sportaanbod en de faciliteiten. Om dat mogelijk te maken wordt eveneens ingezet op een toename van de sponsorinkomsten en inkomsten uit de kantine.

Extra wensen, zoals investeringen in de jeugdopleiding of de accommodatie, vragen ook om extra inkomsten boven op de reguliere begroting. Daarom wordt ingezet op het verhogen van de actie-inkomsten, bijvoorbeeld uit het verkopen van aardappels, het scoren van doelpunten of het doen van vrijwilligerswerk op het TT Circuit. Om dit te laten slagen is het belangrijk dat elk voetballend lid zich hiervoor inzet.

Doelstelling 2026: In 2026 heeft Rolder Boys een sluitende begroting en een gezond eigen vermogen. Over een periode van vijf jaar zijn de inkomsten uit acties, de kantine en sponsoring meer gestegen dan de contributie-inkomsten.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!