Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Als vereniging staan voor een veilig sportklimaat en een goede sfeer. Belangrijk hierin is dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten, dat we de afgesproken regels naleven en elkaar aanspreken als dat even niet lukt. Aanvullend hierop heeft Rolder Boys vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aangesteld. Zij zijn onafhankelijk en kunnen ondersteunen in situaties die te maken hebben met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenscontactpersonen zijn laagdrempelig toegankelijk voor iedereen die bij de vereniging betrokken is. Zij hebben zowel preventieve als signalerende taken. Bij preventieve taken gaat het bijvoorbeeld om het uitdragen van het belang van sociale veiligheid, de eigen zichtbaarheid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het beleid veilig sportklimaat. Bij signalerende taken kan het gaan om het zelf signaleren van situaties van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag, maar ook om het handelen naar aanleiding van een melding.

Belangrijk is dat een vertrouwenscontactpersoon zichtbaar en bereikbaar is. Een vertrouwenscontactpersoon kiest geen kant bij incidenten, is geen hulpverlener en doet bij incidenten geen onderzoek in de vereniging. Wat een vertrouwenscontactpersoon juist wel doet is goed luisteren, meedenken en eventueel adviseren over vervolgstappen.

Vertrouwenscontactpersonen worden door het bestuur benoemd. De functies van vertrouwenscontactpersoon en bestuurslid kunnen niet worden gecombineerd. Het bestuur faciliteert de vertrouwenscontactpersonen hun functie goed in te kunnen vullen, onder meer door de ruimte te bieden zichzelf actief bekend te maken bij de leden en door het geven van gelegenheid tot het volgen van een opleiding tot vertrouwenscontactpersoon.

Afgezien van het handelen naar aanleiding van een eventuele melding, brengen de vertrouwenscontactpersonen ten minste één keer per jaar verslag uit aan het bestuur over hoe het veilige sportklimaat er bij Rolder Boys voor staat.

De volledige taken van de vertrouwenscontactpersonen zijn beschreven in het “Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon vereniging (VCP-V)” van het Centrum Veilige Sport Nederland.

Bijlagen

Onze vertrouwenscontactpersonen

Janny Dekker en Erika Ratering zijn de Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van Rolder Boys. Op deze pagina stellen zij zich graag voor. Hun contactgegevens zijn onderstaand te vinden.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!