Jeugdcommissie

Jeugdcommissie

Taken Jeugdcommissie

 • Het opstellen en uitvoeren van het voetbaltechnisch jeugdbeleid, inclusief het opleidingsplan voor spelers en trainers, aansluitend op het meerjarenbeleid van de vereniging;
 • Het jaarlijks opstellen van een jaarplan, aansluitend op het meerjarenbeleid en de daarin genoemde doelstellingen voor de jeugd van de vereniging;
 • Het creëren van een doorlopende leerlijn binnen de jeugdopleiding, gericht op optimale ontwikkeling van spelers en goede doorstroming binnen de jeugdafdeling en van de jeugd naar de senioren;
 • Het coördineren van de teamindeling, rekening houdend met input vanuit het spelervolgsysteem en de trainers en leiders, conform de daarvoor geldende procedure;
 • Eerste aanspreekpunt voor ouders per leeftijdscategorie, waarbij zo nodig wordt doorverwezen naar andere commissies/functionarissen binnen de vereniging;
 • Het aanstellen van en contact onderhouden met trainers en leiders;
 • Het zorgen voor een goed organisatorisch verloop van wedstrijddagen (bestuurslid van dienst, scheidsrechters, etc.);
 • De zorg voor een goed verloop van het zaalvoetbal;
 • Het organiseren van activiteiten om jeugd betrokken te houden bij de vereniging, waaronder het oliebollentoernooi, de voetbalkoning, de pupil van de week en de penaltybokaal;
 • Het bewaken van de organisatie van activiteiten per team, in samenspraak met trainers en leiders;
 • Het verzorgen van externe contacten, zoals binnen het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige gemeente Rolde, met de Jan Thiesschool en andere instanties die van belang zijn voor het jeugdvoetbal (waaronder de KNVB);
 • Aandacht hebben voor lief en leed binnen de jeugdafdeling (jeugdspelers, leiders en eventueel ouders van jeugdspelers).
 • Het vormgeven van het toernooibeleid en het doen van voorstellen voor geschikte toernooien per leeftijdscategorie;
 • Specifiek aandacht hebben voor de verdere ontwikkeling van het meisjesvoetbal.

Functionarissen jeugdafdeling

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!