Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Het voorkomen en beperken van ongevallen en het tegengaan van ongewenst gedrag

Rolder Boys is een voetbalvereniging die zich ten doel stelt om ieder lid op zijn of haar niveau plezier te laten beleven aan het voetbal en daarvoor optimale voorwaarden te scheppen. Onze vereniging bruist van de activiteiten. Naast de wekelijkse trainingen en wedstrijden worden er op Boerbos ook met enige regelmaat evenementen georganiseerd voor zowel spelers als supporters. Het bestuur van Rolder Boys is van mening dat het thema ‘veiligheid’ een belangrijk (integraal) onderdeel hoort te zijn van haar voetbalbeleid. Dit is dan ook de reden dat het bestuur besloten heeft het veiligheidsbeleid nog eens kritisch onder de loep te nemen. "Hoe veilig is het bij onze vereniging" en "Hebben we de zaken allemaal wel zo goed geregeld als we zelf denken?" Natuurlijk beschikt onze vereniging over de juiste verzekeringen en vergunningen, maar de vraag is of hiermee alles voldoende is afgedekt. Het bestuur is daarnaast van mening dat het ook een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om ‘veiligheid’ en het tegengaan van ‘ongewenst gedrag’ binnen de club en wil deze verantwoordelijkheid nadrukkelijker inhoud geven door zelf actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om de veiligheid binnen de club, waar nodig, verder te verbeteren.

Binnen een vereniging waar veel activiteiten plaatsvinden, kan er wel eens iets misgaan: met een speler die een sportblessure oploopt, een vrijwilliger die gewond raakt tijdens het klussen of een toeschouwer die onwel wordt. Ook kan er, wat natuurlijk niet te hopen is, brand uitbreken op onze sportaccommodatie. In al deze gevallen is het belangrijk dat er adequaat opgetreden en gehandeld wordt om de schade aan personen en gebouwen zo veel mogelijk te beperken. Nog beter is het om, waar mogelijk, dit soort ongevallen te voorkomen.

Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar als vereniging kun je wel een aantal (preventieve) maatregelen nemen om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te maken, bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met trainers en begeleiders en door goede voorlichting te geven. En als er dan toch iets gebeurt, is het belangrijk om te weten hoe en waar je snel Eerste Hulp kunt krijgen en dat er mensen binnen de vereniging zijn die in voorkomende gevallen handelend kunnen optreden.

Dit is dan ook de reden dat het bestuur besloten heeft om preventief een zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren door middel van de Sport RIE die speciaal ontwikkeld is door de Werkgevers in de Sport (WOS), in samenwerking met de vakbonden.

In 2017 is met de werkzaamheden voor de RI&E gestart. Er is een ‘papieren’ inventarisatie gemaakt door een aantal bestuursleden: ‘wat hebben we (beleidsmatig) allemaal geregeld, wat staat er allemaal op papier en …. hoe denken wij dat e.e.a. in de praktijk geregeld is’. Na de bestuurlijke inventarisatie is er een rondgang langs de commissies  gemaakt om te spreken over de voor hen relevante thema's. Aansluitend volgde nog een ronde waarbij het bestuur ook de leden, trainers en andere vrijwilligers actief wil betrekken door met hen in gesprek te gaan om van hen te horen hoe zij aankijken tegen het ‘veiligheidsbeleid’ van Rolder Boys.

De werkzaamheden zijn in 2018 afgerond en de uitkomsten zijn gedeeld met de Algemene Ledenvergadering. Jaarlijks zal het veiligheidsbeleid ook daar op de agenda worden geplaatst en zal vanuit de vereniging worden bekeken of een update of aanscherping van de RI&E nodig is.

Aandragen verbetersuggestie, melden gevaarlijkse situatie of ongeval

We stellen het zeer op prijs indien leden suggesties voor verbetering, gevaarlijke situaties of ongevallen doorgeven. Hiervoor is een speciaal formulier gemaakt. Zo kunnen we werken aan een nog veiligere verening en kunnen er mogelijk ook ongevallen worden voorkomen. Na invulling zullen we contact met u opnemen. Het formulier is hier te vinden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!