Meerjarenbeleidsplan 2021-2026: doelstellingen Accommodatie

Meerjarenbeleidsplan 2021-2026: doelstellingen Accommodatie

Blader via bovenstaande knoppen door de verschillende hoofdstukken van het meerjarenbeleidsplan 2021-2026.

11. Renovatie van de kleedkamers

In de afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de accommodatie. Zo is de kantine verbouwd, is er een kunstgrasveld aangelegd en staat er een prachtige tribune op het sportpark. Daar staat tegenover dat de kleedkamers behoorlijk verouderd zijn en daardoor niet meer passen bij de rest van de accommodatie. Daarnaast laat de toegankelijkheid voor mindervaliden te wensen over en bestaat de wens om de kleedkamers te verduurzamen.

Doelstelling 2026: In 2026 willen we alle kleedkamers gerenoveerd en verduurzaamd hebben, rekening houdend met de toegankelijkheid voor mindervaliden en passend bij de rest van de accommodatie.

12. Innovatief veldonderhoud en beheer van de accommodatie

Spelen op een goed veld draagt bij aan de voetbalbeleving en verhoogt daarmee het spelplezier. De velden van Rolder Boys zijn van uitstekende kwaliteit en staan hier in de regio en bij betaald voetbalorganisaties om bekend. Dit willen we graag zo houden. Voor het onderhoud van de velden mogen echter geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden. Om te voorkomen dat onkruiden de vrije hand krijgen en leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van onze speelvelden, is het belangrijk om in overleg met de gemeente te komen tot een alternatieve onderhoudsvorm. Los daarvan zien we vele mogelijkheden en kansen voor verdere verbetering en verduurzaming. Hieronder valt bijvoorbeeld een aanpassing in het maai- en bemestingsbeleid, maar ook het onderzoeken van andere innovatieve beheersvormen.

We hebben sponsoren met kennis van zaken in huis waar we graag gebruik van maken en ook voor de gemeente valt winst te behalen. Goede samenwerking is hier dus de sleutel tot succes. Voor ons als vereniging staat voorop dat we onze leden de best mogelijke faciliteiten willen bieden. Mooie bijkomstigheid is dat deze faciliteiten ons ook in staat stellen om betaald voetbalorganisaties aan te trekken waar we als vereniging weer extra inkomsten uit kunnen halen.

Doelstelling 2026: In 2026 willen we de kwaliteit van de speelvelden verder verbeterd hebben en in samenwerking met de gemeente de velden op een andere, meer duurzame wijze onderhouden.

13. Aanzicht van de accommodatie verder verbeteren

Als vereniging zijn we trots op onze accommodatie. Wat we hebben is niet vanzelfsprekend en we krijgen veel complimenten voor het aanzien en de staat van het sportpark. Hieraan leveren onze vrijwilligers een grote en onmisbare bijdrage. Wat we over de jaren hebben opgebouwd willen we ook de komende jaren in stand houden. Dat is al een uitdaging op zichzelf die veel aandacht en inzet vergt. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden om het aanzicht van de accommodatie verder te verbeteren. Te denken valt aan het vernieuwen van hekwerk, ballenvangers en bestrating. Dit draagt niet alleen bij aan een nog mooier aanzicht, maar het is ook belangrijk met het oog op de veiligheid. Een deel van deze verbeteringen kunnen we als vereniging zelf realiseren, maar het spreekt voor zich dat we ook zoeken naar samenwerking met de gemeente en onze sponsoren.

Doelstelling 2026: In 2026 willen we in samenwerking met de gemeente het aanzicht van het sportpark verder verbeterd hebben door vernieuwing van hekwerk, ballenvangers en bestrating.

14. Investeren in volhoudbaarheid

We investeren veel in onze accommodatie en deze investeringen worden voor een lange termijn gedaan. Het is daarom steeds belangrijker om rekening te houden met de volhoudbaarheid hiervan. Daaronder verstaan we dat we bij de investeringen die we doen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de toegenomen aandacht voor duurzaamheid, de energietransitie en veranderende regelgeving. Dit is voor de vereniging geen doel op zich, maar een instrument dat we inzetten om toekomstbestendig te zijn en zo veel mogelijk financiële ruimte over te houden voor het realiseren van het belangrijkste doel van de vereniging: het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport.

Door een energiescan te laten uitvoeren en deel te nemen aan het KNVB-project “De Groene Club” willen we de mogelijkheden hiervoor in kaart brengen en benutten. Als vereniging zouden we bijvoorbeeld voordelen kunnen behalen door minder energie te verbruiken of door te vergroenen. Daarnaast bekijken we hoe subsidies en belastingvoordelen de uitvoering van deze maatregelen financieel aantrekkelijker kunnen maken.

Doelstelling 2026: In 2026 willen we de accommodatie duurzamer en toekomstbestendig hebben gemaakt door uitvoering van de aanbevelingen uit de te houden energiescan.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!