Rolder Boys Businessclub

Rolder Boys Businessclub

Sinds 2016 heeft Rolder Boys een eigen Businessclub. Deze Businessclub is een middel om de sponsoring binnen Rolder Boys te professionaliseren en die erop gericht is om sponsoren meer te kunnen bieden voor hetgeen ze aan de club geven. Voor een aantal sponsoren is het ondersteunen van Rolder Boys puur een kwestie van een bijdrage leveren uit maatschappelijke en sociale overwegingen. Die groep heeft over het algemeen weinig tot geen interesse in grotere verbondenheid met de club, maar voor de grootste groep sponsoren geldt dat ze ook ‘waar voor hun geld’ willen hebben. In de behoefte van deze groep voorziet de Businessclub met name, zonder daarbij de eerste groep uit het oog te verliezen. Elke sponsor is van belang, maar er is behoefte aan maatwerk zodat recht kan worden gedaan aan de verschillende motieven en betrokkenheid van sponsoren. Het uiteindelijke doel is om een grotere groep sponsoren te krijgen die elkaar beter leren kennen, elkaar regelmatig in een ontspannen sfeer bij de club ontmoeten en elkaar werk gunnen. Door het bieden van een eigen sponsorruimte kunnen we de bestaande sponsoren en hun zakenrelaties regelmatig uitnodigen en hen de mogelijkheid bieden om te netwerken. Daar liggen grote kansen om meer sponsoren voor langere tijd aan de club te verbinden. Door de extra sponsorinkomsten wordt Rolder Boys ondanks allerlei kostenstijgingen in de gelegenheid gesteld om zich verder te verbeteren en de doelstellingen in het Meerjarenbeleidsplan vorm te geven.

Taken van de Businessclub

 • Het bijhouden van een digitaal sponsorbestand, het contractueel vastleggen van gemaakte afspraken met sponsoren en het zorgdragen voor een tijdige facturatie;
 • Het onderhouden van contacten met sponsoren en er zorg voor dragen dat gemaakte afspraken tijdig en zorgvuldig worden nagekomen;
 • Het aantrekken van nieuwe sponsoren;
 • Het op de website presenteren van nieuwe sponsoren, sponsoren die kleding en/of materialen aanbieden of een bijzondere gebeurtenis meemaken (bijvoorbeeld een jubileum);
 • Er zorg voor dragen dat reclameborden van sponsoren langs het veld geplaatst worden en indien van toepassing, worden verwijderd (uitvoering door de commissie Park- en Materiaalzaken);
 • Het adviseren van het bestuur over de te gebruiken condities voor sponsoring en mogelijkheden die bijdragen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de vereniging voor (potentiële) sponsoren;
 • Het coördineren van de totstandkoming van het Rolder Boys magazine;
 • Het jaarlijks opstellen van een activiteitenkalender aan het begin van het seizoen en het organiseren van de activiteiten;
 • Het periodiek informeren van sponsoren over ontwikkelingen bij en activiteiten van de vereniging en haar sponsoren;
 • Het doen van voorstellen die de uniformiteit in clubkleding bevorderen, in lijn met de huisstijl
 • Het onderhouden van contacten met de Ondernemersvereniging Rolde e.o.

Bestuursleden van de Businessclub

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met een bestuurslid van de Businessclub of per e-mail op [email protected].

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!