Meerjarenbeleidsplan 2021-2026

Meerjarenbeleidsplan 2021-2026

Blader via bovenstaande knoppen door de verschillende hoofdstukken van het meerjarenbeleidsplan 2021-2026.

Inleiding

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van Voetbalvereniging “Rolder Boys” voor de periode 2021-2026.

Het hebben van een meerjarenbeleidsplan is de afgelopen jaren van grote waarde geweest. Het vormt een belangrijke leidraad en grote focus voor het bestuur en de commissies om zaken te kunnen realiseren of ernaartoe te werken.

Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2015-2020 is een groot aantal doelstellingen succesvol gerealiseerd. Inmiddels hebben we één van de mooiste accommodaties van Noord-Nederland, waarop in de afgelopen jaren onder meer een kunstgrasveld is aangelegd en waarvan de kantine en bestuurskamer volledig gerenoveerd zijn. Ook hebben we onze doelstellingen van voetbaltechnische aard voor een belangrijk deel behaald en mede door de oprichting van een Businessclub zijn de kosten van een lidmaatschap ondanks de doorgevoerde verbeteringen betaalbaar gebleven.

Dat we een groot aantal doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan hebben kunnen realiseren, hebben we als vereniging vooral te danken aan de zeer grote inzet en betrokkenheid van vrijwilligers, leden en sponsoren. We zijn op de goede weg en hebben echt een club om trots op te zijn. Een aantal zaken die we de afgelopen jaren niet hebben kunnen realiseren, hebben we opnieuw beschouwd en al dan niet opnieuw opgenomen in dit meerjarenbeleidsplan.

Het meerjarenbeleidsplan start met een beschrijving van onze vereniging: wat voor vereniging we zijn en wat we belangrijk vinden. Aansluitend worden de 20 doelstellingen toegelicht die we hebben geformuleerd op het gebied van het jeugd- en seniorenvoetbal, de accommodatie, de kantine, sponsoren, supporters en de organisatie.

Elke doelstelling draagt bij aan het realiseren van het statutaire doel van de vereniging: het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen zullen we per seizoen samen met de commissies in een jaarplan beschrijven aan welke doelstellingen we dat seizoen gaan werken en hoe we deze willen realiseren.

Dat is een uitdagende klus, maar de afgelopen jaren is gebleken dat er door de enthousiaste inzet van vrijwilligers, leden en sponsoren heel veel mooie dingen mogelijk zijn en dat we het met elkaar doen. Vasthouden wat we hebben, en dat wat we hebben verder uitbouwen en verbeteren. Dat zal de koers voor de komende jaren worden.


Vastgesteld door het bestuur d.d. 16 juni 2021

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 juli 2021

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!